Gå til indhold
FORSIDEN | LÆS OP | REN TEKST | PRINT | SITEMAP |
Header

Om afdelingen

Det palliative team er et specialistteam der arbejder tværfagligt. Teamet består af læger, sygeplejersker, psykologer, fysioterapeuter og sekretærer, med mulighed for inddragelse af ergoterapeut, diætist, socialrådgiver og præst.

Forside info til patienter og pårørende

Palliativt Team har tre tilbud:

1. Rehabiliteringstilbud i Kræftpatienternes Hus

Målgruppe:

Mennesker, der lever med en kræftsygdom, som er mobile og har et vist funktionsniveau, men som oplever komplekse symptomer og problemstillinger, f.eks. problemer med rollen som ’patient’, familiære og sociale problemer, træthed, hukommelses- og koncentrationsbesvær, manglende appetit og ernæringsproblemer, åndenød, smerter, angst, depression, søvnforstyrrelser, eksistentielle problemer, sociale problemstillinger eller behov for individuelttilpasset fysisk træning. Pårørende inddrages også i tilbuddet.

Link til:

 

2. Palliativt Teams udefunktion med opfølgning af patienter i hjemmet

Målgruppe:

Mindre mobile patienter med vanskelige problemstillinger, der kræver specialiseret tværfaglig palliativ indsats i hjemmet, kan henvises til teamet.

Palliativ indsats er lindrende pleje og behandling til mennesker med livstruende sygdom. Målet er, at du og dine nærmeste opnår den størst mulige livskvalitet, trods de gener og problemer, sygdommen medfører. Teamet yder behandling og konsulentbistand i samarbejde med din praktiserende læge, hjemmesygeplejen og den sygehusafdeling, du er tilknyttet. Vi tilbyder hjælp til komplicerede symptomer og problemer. Det kan for eksempel være fysiske, psykiske, sociale og åndelige eksistentielle problemstillinger.

Link til:

 

3. Lymfødembehandling i eget hjem for borgere, der har fået udfyldt LÆ165 - Forslag om socialmedicinsk sagsbehandling

Regionen har afsat midler til styrkelse af indsatsen for lymfødembehandlingen i eget hjem hos terminalt registrerede patienter. Indtil videre er der tale om en 3-årig bevilling.

Fysioterapeuterne tilknyttet Palliativt Team Vejle kan nu tilbyde lymfødembehandling i eget hjem til borgere, hvor der er sendt ansøgning til hjemkommunen om socialmedicinsk sagsbehandling.

Målgruppe:
Patienter med behandlingskrævende lymfødem, der har fået udfyldt LÆ165 og som i forvejen ikke er tilknyttet Palliativt Team Vejle. Patientens øvrige problemstillinger forventes varetaget i primær sektor eller stamafdeling.

Optageområde:
Patienter bosiddende i Vejle, Kolding og Fredericia kommune.

Link til:


Siden er sidst opdateret 15-07-2020.
Kontakt: admtdaSygehus Lillebælt | Telefon 76 36 20 00 | Send sikker e-mail til Sygehus Lillebælt