Dette er tekstversionen af Patient- og Pårørenderådet for Patienternes Akutsygehus i Kolding
Klik her for at komme til den grafiske version af Patient- og Pårørenderådet for Patienternes Akutsygehus i Kolding

Forside - Læs op - Sitemap


Patient- og Pårørenderådet for Patienternes Akutsygehus i Kolding


Kolding Sygehus er patienternes akutsygehus, og vi vægter patienters og pårørendes oplevelser højt.
Det er nemlig uvurderlig viden, som gør det muligt for os hele tiden at blive bedre, og træffe de rigtige beslutninger, når vi skal forandre og udvikle forløb og aktiviteter på sygehuset.

På denne baggrund stiftede vi i juni 2016 Patient- og Pårørenderådet for Akutsygehuset i Kolding.
Rådet består af 19 medlemmer med en blanding af patienter, pårørende og ledere fra sygehuset.

Seks gange om året mødes rådet med det formål at


• bidrage med gode idéer, viden, indsigt og forslag til aktiviteter,
  der skal udvikles eller evalueres
• sikre et løbende fokus på patienters og de pårørendes behov
  og forventninger
• styrke kommunikation og samarbejde mellem patienter,
  pårørende og personaleFor perioden 2019-2020 har rådet valgt at sætte fokus på disse seks emner, der vil blive behandlet i nævnte rækkefølge:

 

1. Pårørende/familie
2. Det virtuelle sygehus
3. Én patient – flere sygdomme – flere afdelinger
4. Patienter som mig
5. Medicin med mening
6. Udskrivelse til hjemmet


 

Rådets medlemmer er også med som patienters og pårørendes stemme i strategiske råd og udvalg, og er fx repræsenteret i:

 

  Er du patient eller pårørende og har du noget på hjerte, der kan hjælpe os med at blive endnu bedre?

Hvis du selv er – eller har været – patient eller pårørende til en patient på Kolding Sygehus indenfor de seneste to år, og har lyst til at bidrage til dette vigtige arbejde, hører vi gerne fra dig.

Det er vigtigt at have fokus på, at medlemmer af rådet repræsenterer en bred patientgruppe, og evner at tænke ud over egne erfaringer. Desuden skal du være villig til at binde dig for min. 2 år (max 4 år), og have tid og overskud til at afsætte ca. tre timer om måneden til arbejdet.


 

Download ansøgningsskemaet og send et par ord om dig selv til sekretariatet, att. Tina Bonde Spejlsgaard, tina.bonde.spejlsgaard@rsyd.dk

 

 

Der findes også et Patient- og Pårørenderåd for kræftområdet på Vejle Sygehus. Læs mere om rådet i Vejle her
Region Syddanmark - Email: kontakt@regionsyddanmark.dk